s.

Առաւելութիւն. առատութիւն. ճոխութիւն.

Զնմանէ (զմեռելոյն) հեծեծանք, իսկ առ այլոցն առաւելանքն. զնմանէ արտասուք, եւ այլոց ինչ. (Ոսկ. սղ. ՟Լ՟Ը։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif առաւելանք
accusatif առաւելանս
génitif առաւելանաց
locatif առաւելանս
datif առաւելանաց
ablatif առաւելանաց
instrumental առաւելանաւք