Զոյգ առգոյ տեսակն յընդունօղսն. (Պորփ.։)

Ի լինելն ըստ մեզ մարդ կատարեալ՝ առգոլովն եւ մնալովն աստուած ճշմարիտ. (Սարկ. քհ.։)

Ընդ բնութեանն առգոյացեալ էր երկիւղն։ Բնաբար առգոյացեալ է. (Թէոդոր. մայրագ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես առգոյանամ
դու առգոյանաս
նա առգոյանայ
մեք առգոյանամք
դուք առգոյանայք
նոքա առգոյանան
Imparfait
ես առգոյանայի
դու առգոյանայիր
նա առգոյանայր
մեք առգոյանայաք
դուք առգոյանայիք
նոքա առգոյանային
Aoriste
ես առգոյացայ
դու առգոյացար
նա առգոյացաւ
մեք առգոյացաք
դուք առգոյացայք
նոքա առգոյացան
Subjonctif
Présent
ես առգոյանայցեմ
դու առգոյանայցես
նա առգոյանայցէ
մեք առգոյանայցեմք
դուք առգոյանայցէք
նոքա առգոյանայցեն
Aoriste
ես առգոյացայց
դու առգոյասցիս
նա առգոյասցի
մեք առգոյասցուք
դուք առգոյասջիք
նոքա առգոյասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ առգոյանար
դուք մի՛ առգոյանայք
Impératif
դու առգոյացի՛ր
դուք առգոյացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու առգոյասջի՛ր
դուք առգոյասջի՛ք