cf. ԱՌՈՂՋԱԿԱՆ. ὐγιεινός.

Առողջային գիրք, առողջային տած, առողջային դեղք. վասն զի առ մին բացահայելով, այսինքն յառողջութիւնն, անուանեցաք առողջայինս։ (Սահմ. ՟Ժ՟Ը։)

Եւ զքոյդ լուծի առողջային՝ ըզկապ սիրոյ պատուիրանին։ (Յիսուս որդի.։)

Տեղիառողջային. (Վստկ. ՟Գ. ստէպ։)