adj.

ԱՍՏԵՂԱՏԵՍԱԿ ԱՍՏԵՂԱՏԻՊ Որ ունի զտեսիլ եւ զնմանութիւն աստեղ. աստղակերպ. աստեղաձեւ.

Աստեղատեսակ յերկինս նկարագրութեամբն (խաչի) զյաղթութիւն ստացեալ լինէր. (Նանայ. (որ ի Ճ. գրի ԱՍՏՂԱՏԵՍԱԿ)։)

Ի մսուր՝ որ աստեղատիպ ընթացիւք պատմի. (ի ստեփ. ըստ Ճ. ՟Ա.։)