s.

τὸ ταχυπετές. celer volatus. Արագաթռիչն գոլ. արագ թռիչք.

Զարծուին (ի հրեշտակս, իմա՛) զթագաւորականութիւն, եւ զբարձրաբերձութիւն, եւ զարագաթռչութիւն. (Դիոն. երկն.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif արագաթռչութիւն արագաթռչութիւնք
accusatif արագաթռչութիւն արագաթռչութիւնս
génitif արագաթռչութեան արագաթռչութեանց
locatif արագաթռչութեան արագաթռչութիւնս
datif արագաթռչութեան արագաթռչութեանց
ablatif արագաթռչութենէ արագաթռչութեանց
instrumental արագաթռչութեամբ արագաթռչութեամբք