adj.

Որ արագ լուծանի. դիւրեղծական.

Սա (մարմինս) քաղաք է իշխանականին դարմանաւոր, սննդական եւ կենդանի տաճար, այլ եղծանելի եւ արագալոյծ եւ առժամայն վայելչութիւն. (Եղիշ. հոգ.։)