s.

Արագութիւն ոտից. արագընթացութիւն.

Ամենեցուն օգնական բնութիւնն՝ զօրավիգն ձեռնկալութիւն երկիւղի շնորհեաց կենդանւոյն (նապաստակի) արագոտութիւն. (Փիլ. լիւս.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif արագոտնութիւն արագոտնութիւնք
accusatif արագոտնութիւն արագոտնութիւնս
génitif արագոտնութեան արագոտնութեանց
locatif արագոտնութեան արագոտնութիւնս
datif արագոտնութեան արագոտնութեանց
ablatif արագոտնութենէ արագոտնութեանց
instrumental արագոտնութեամբ արագոտնութեամբք