adj.

δημιουργικός creativus. Սեպհական արարչագործի կամ արարչարգործութեան, որ եւ ԱՐԱՐՉԱԿԱՆ.

Ոչ արուեստի գործ է, այլ զօրութեան արարչագործականի։ Արարչագործական զօրութիւն զոչէս յէութիւն կոչէ. (Կիւրղ. գանձ.։)