adj.

Կատարիչ արդեանց, եւ արդեամբք. արդիւնացուցիչ. արդիւնագործ. բարեգործ. եւ Ներգործական. քաջ եւ աջողակ վաստակաւոր.

Իմաստուն մշակք արդիւնակատարք՝ ժողովել ի շտեմարանս. (Յճխ. ՟Ի՟Գ։)

Արդիւնակատար ըստ աւետարանին զիւրեանց մշակութիւն ցուցանեն. (Կորիւն.։)

Խնամոտ, եւ արդիւնակատար կամք. (Կանոն.։)

Կամ Արդեամբք կատարեալ. գլխաւորեալ.

Զցորեանն ատոք ի հասկին՝ զարգիւնակատար բանս մարգարէիցն. (Շ. մտթ.։)