adv.

ἑγρηγορότως, ἁγρύπνως vigilanter, ἑπαγρύπνως pervigili studio Արթուն գոլով. իբրեւ արթուն. արթնութեամբ.

Զուարթութեամբ եւ արթնաբար քեզ առաջի կալով. (Բրս. հայեաց.։)

(Դէտն) այսր անդր շրջահայեաց լինելով արթնաբար տեսութեամբ. (Պրպմ. ՟Լ՟Ը։)

Լուսաւորիչն մեր արթնաբար (բարեխօս). (Գանձ.։)