adv.

Իբրեւ զարիոս հերեսիովտապետ.

Հաւասար է ամպարշտութիւն՝ ե՛ւ սաբէլաբար միաւորել, եւ արիոսաբար որոշել. (Առ որս. ՟Զ։)

Արիոսաբար եւ նեստորաբար բաժանել. (Սիւն. առ գերմ.։)