ն.

Տալ արիւնանալ. յարիւն փոխարկել.

Քրիստոսի զինքն մարմնացուցեալ եւ արիւնացուցեալ ի վերայ սրբութեան սեղանոյն՝ հրամայեաց սրբութեամբ ուտել եւ ըմպել. (Եղիշ. ննջ.։)

Զյոքնաբեղուն ճաշակս իւր զօրէ արիւնացուցանել. (Մագ. ՟Ծ՟Է։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես արիւնացուցանեմ
դու արիւնացուցանես
նա արիւնացուցանէ
մեք արիւնացուցանեմք
դուք արիւնացուցանէք
նոքա արիւնացուցանեն
Imparfait
ես արիւնացուցանեի
դու արիւնացուցանեիր
նա արիւնացուցանէր
մեք արիւնացուցանեաք
դուք արիւնացուցանեիք
նոքա արիւնացուցանեին
Aoriste
ես արիւնացուցի
դու արիւնացուցեր
նա արիւնացոյց
մեք արիւնացուցաք
դուք արիւնացուցէք
նոքա արիւնացուցին
Subjonctif
Présent
ես արիւնացուցանիցեմ
դու արիւնացուցանիցես
նա արիւնացուցանիցէ
մեք արիւնացուցանիցեմք
դուք արիւնացուցանիցէք
նոքա արիւնացուցանիցեն
Aoriste
ես արիւնացուցից
դու արիւնացուսցես
նա արիւնացուսցէ
մեք արիւնացուսցուք
դուք արիւնացուսցջիք
նոքա արիւնացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ արիւնացուցաներ
դուք մի՛ արիւնացուցանէք
Impératif
դու արիւնացո՛
դուք արիւնացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու արիւնացուցանիջիր
դուք արիւնացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու արիւնացուսջի՛ր
դուք արիւնացուսջի՛ք