adj.

Որ ինչ ա՛նկ է արծաթագործաց եւ արծաթագործութեան.

Յարծաթագործական հատածսն սակաւ մխածն նուազահնչումն լինի. (Քեր. քերթ. եւ Մագիստր. (եւ Երզն. ուր վրիպակաւ գրչի դնի, յարծաթագործականութեան հատուածսն։))