s.

ԱՐԾՌՆԳՈՒԹԻՒՆ կամ ԱՐԾՌԸՆԿՈՒԹԻՒՆ γρυπότης nasi curvitas Արծռունկն գոլ. ծռութիւն ռընգանց իբրեւ զկտուց արծուոյ.

Անանջատելի պատահումն արծռընկնութիւն (արծռընկութիւն). (Պորփ.։ Մխ. ապար.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif արծռնգութիւն արծռնգութիւնք
accusatif արծռնգութիւն արծռնգութիւնս
génitif արծռնգութեան արծռնգութեանց
locatif արծռնգութեան արծռնգութիւնս
datif արծռնգութեան արծռնգութեանց
ablatif արծռնգութենէ արծռնգութեանց
instrumental արծռնգութեամբ արծռնգութեամբք