ն.

ἑκκρίνω excerno, dijudico Բացորոշել. որպէս քաջ դատել, զննել, որոշել. եւ Ի բաց որոշել. որ եւ ասի ՏԱՐԱԴԱՏԵԼ.

Ի դատողականն ատենի արտադատել զիրախոյզն խնդիր. (Պիտ.։)

Ոչ լինի արծուիս առ եթէովպացիսն, եւ բոյն նոցա. եւ թռուցեալ՝ զնոսա ոչ արտադատէ աչք. (Մագ. քեր. եւ Երզն. քեր.։)

Սպիտակն գոյն է արտադատող աչաց. (Սահմ. ՟Ա։ (Իսկ ի Լծ. պորփ. ՟Ի՟Ա. գրի՝ տարադատող աչաց)։)