s.

ἑφώνησις elocutio, pronunciatio Արտաբերութիւն. բարբառումն.

Ներտրամադրեալ բանն ի խորհեցողականին եղեալ առանց իրիք արտաձայնութեան. (նիւս. բն։)

Փոխեա՛ զարտաձայնութիւնն (այսինքն զբարբառդ). (Ոսկ. յադամ.։)

Աղաղակ առ Աստուած ոչ իմանամք միայն զլեզուոյ արտաձայնութիւն. (Լմբ. սղ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif արտաձայնութիւն արտաձայնութիւնք
accusatif արտաձայնութիւն արտաձայնութիւնս
génitif արտաձայնութեան արտաձայնութեանց
locatif արտաձայնութեան արտաձայնութիւնս
datif արտաձայնութեան արտաձայնութեանց
ablatif արտաձայնութենէ արտաձայնութեանց
instrumental արտաձայնութեամբ արտաձայնութեամբք