ԱՐՏԱ՛ՍԱՅՑ. Այսինքն Ի սայց. յայսց. ի սոցունց. աստի. վասն այսոց պատճառաց. cf. ԱՐՏ՛. ԱՐՏ՛։ ἑκ τούτων ex his

Ապա ուրեմն եւ արտա՛սայց տեսակն քան զսեռն յաւէտ գոյացութիւն է. (Արիստ. գոյաց.։)

Պատահի արտ՛սայց եւ ըզսոյն ստորուսել եւ բացուսել համանգամայն. (Պէրիամ։)