s.

Թռչուն ջրային կամ ջրասէր. որպէս ազգ ճայից, ձկնկուլ, եւ այլն.

Քանզի եւ ոչ արտաւազդահաւդ, եւ ցէծդ, եւ կամ յայնցանէ՝ որ ի ջուրսդ շրջին, ագռաւն էր (արձակեալն ի տապանէ). (Փիլ. լին. ՟Բ. 39։)

Արտաւազդահաւդ եւ ցէծդ՝ հաւք են, որ ի ջուրն բնակեն, ձկնաքաղն, եւ շեախն. (Լծ. փիլ.։)