adj.

Ծնեալ յարքայէ յաւուրս թագաւորութեան նորա. որ եւ ԾԻՐԱՆԱԾԻՆ ասի.

Արքայածին արքայն հայոց լեւոն։ Զարքայածին արքայն հայոց Լեւոն. (Մաղաք. աբ.։)

ն.

Ծնօղ արքայի. մայր թագաւորին.

Աւետիս արքայածին մօր՝ սուրբ կուսիդ. (Տաղ.։)