s.

thief, robber, rifler;
assassin, brigand, high-wayman.

adj. s.

Իբր Հէն աւազուտ վայրագ, կան ի վերայ վազօղ. վրացերէն եւս ավազակի. λήστης latro, πειρατής pirata, sive praedo marinus Յելուզակ. յայտնի գող. հուղկահար. կողոպտիչ եւ սպանօղ ուղեւորաց, եւ այլն.

Այրս աւազակաց։ Ածիցես ի վերայ նոցա յանկարծակի աւազակս։ Արք աւազակք հեղուցուն ի քեզ արիւն։ Գողոց, կամ աւազակաց գիշերոյ։ Գող մտցէ առ նա, եւ աւազակ մերկացուսցէ ի ճանապարհս նորա։ Եւ էր բարաբբայն այն աւազակ։ Վիշտս յաւազակաց.եւ այլն։

Իսկ (Ովս. ՟Զ. 8.)

Զօրութիւնք քո իբրեւ զառն աւազակի. իմա՛, հէն ծովու։

Ի լեռնախոյզ աւազակաց ի մէջ անցեալ. (Փարպ.։)

Մերկ մարդ յաւազակաց ոչ երկնչի. (Վրք. հց. ՟Ի՟Զ։)

Երանեալ, կամ աջակողմ աւազակին. (Շար.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Աւազակաբար

Աւազականոց, աց

Աւազակապ

Աւազակապետ, աց

Աւազակեմ, եցի

Աւազակոյտ

Աւազակութիւն, ութեան

Աւազակուտ

Voir tout