adj.

Գործօղ աւելորդս. հետաքրքիր. կամ Յաւելորդս գործեալ. ումպէտ. վայրապար.

Սակաւ սակաւ գնացեալ երթիցէ առ աւելիսն եւ աւելագործ զգայութիւնս. (Փիլ. լին. ՟Դ. 240։)

Մի՛ ոք զմեզ յայսմ վայրի բամբասիցէ՝ իբրեւ աւելագործ ինչ խառնելով զմերս ընդ նոցայն ջան. (Նանայ. յռջբ։)Տ. եւ ԱՌԱՒԵԼԵԳՈՐԾ։