s.

Իբր Աւելահոգութիւն. աւելորդ հոգ.

Մեղայ՝ ըստ հասարակաց բառի՝ աւելհոգութեամբ. (Մաշկ.։)

Աւելհոգութիւն, այսինքն հոգալ զայն՝ որ չէ իւր գործ. (Ոսկիփոր.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif աւելհոգութիւն աւելհոգութիւնք
accusatif աւելհոգութիւն աւելհոգութիւնս
génitif աւելհոգութեան աւելհոգութեանց
locatif աւելհոգութեան աւելհոգութիւնս
datif աւելհոգութեան աւելհոգութեանց
ablatif աւելհոգութենէ աւելհոգութեանց
instrumental աւելհոգութեամբ աւելհոգութեամբք