s.

(յորմէ Առաւօտ) Որպէս թէ Հաւօղ կամ աւետաւոր այգոյն. եւ կամ ժամն դիպօղ ի լուսանալ.

Հաւատն լոյս. հաւն սկիզբն, եւ ատն՝ զօրութիւն գործոյ (արմատ ատիկելոյ. լծ. թ. հաթտ) զՀոյն գիր ի բա՛ց առ, աւատ ասի. ամենայն ի դէպ բանի ասեն՝ թէ աւաւտ (կամ աւօտ) կայ. եւ առաւօտ ասեն զսկզբն աւուրն, որպէն աւօտ արեգական գալոյ. (Վանակ. հաւատ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Առաւօտ, ուց, իւ

Առաւօտանամ, ացայ

Առաւօտեան

Առաւօտեմ, եցի

Առաւօտին

Առաւօտու, տուց

Voir tout