adj.

helper, coadjutor.

adj.

Աջակից, ձեռնտու. օգնական. թեւ թիկունք.

Բազկակից եղբայրս մեր Տրդատ. ասէ Կոստանդիանոս. (Ագաթ.։)

Զանշունչ տարերս առնուն բազկակից եւ ջատագով հաւատոցն. (Լմբ. ատ.։)