adj.

ԲԱԶՄԱԲԱՂՁ ԲԱԶՄԱԲԱՂՁԻԿ. Բաղձալի բազմօք. յոյժ խնդրելի, ցանկալի. խիստ փափագելի.

Յետ բազմաբաղձ բարութիւնս նմա պարգեւելոյ Խոսրովու, հրամայէ երթալ տեսանել Սմբատայ զերկիր ծննդեանն իւրոյ. (Յհ. կթ.։)

Արմատ ունիցի զերկիւղն Աստուծոյ, եւ ի քաղցր եւ ի բազմաբաղձիկն ելիցէ յանգումն (կամ յագումն). (Պրպմ. ՟Ի՟Թ։)