s.

redundancy of words, verbosity, polylogy.

s.

πολυλογία multiloquium, loquacitas Շատախօսութիւն. երկար զրոյցք. բան բազում.

Զի մի՛ բազմաբանութեամբ զերագալուր ձեր միտս ձանձրացուցից. (Փարպ.։)

Ինքնաշարժ ես ի բազմաբանութիւն. (Շ. թղթ.։)

Բազմամտութեամբ մանաւանդ՝ քան եթէ բազմաբանութեամբ կրթեալ. (Պղատ. օրին. ՟Ա։)

Ի բազմաբանութենէ հեռանալ. (Վրք. հց. ՟Բ։)

Եւ թէ ջանամք, բազմաբանութեան կարօտիմք. (Լմբ. պտրգ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif բազմաբանութիւն բազմաբանութիւնք
accusatif բազմաբանութիւն բազմաբանութիւնս
génitif բազմաբանութեան բազմաբանութեանց
locatif բազմաբանութեան բազմաբանութիւնս
datif բազմաբանութեան բազմաբանութեանց
ablatif բազմաբանութենէ բազմաբանութեանց
instrumental բազմաբանութեամբ բազմաբանութեամբք