s.

abundance of words.

s.

Յաճախութիւն կամ կուտակութիւն բառից.

Մանուածով բազմաբառութեամբ զնոյն թագուցանէ. (Լմբ. պտրգ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif բազմաբառութիւն բազմաբառութիւնք
accusatif բազմաբառութիւն բազմաբառութիւնս
génitif բազմաբառութեան բազմաբառութեանց
locatif բազմաբառութեան բազմաբառութիւնս
datif բազմաբառութեան բազմաբառութեանց
ablatif բազմաբառութենէ բազմաբառութեանց
instrumental բազմաբառութեամբ բազմաբառութեամբք