adj.

that has many stains.

adj.

Ունօղ բիծ բազում հոգեպէս՝ որպէս Բազմամեղ. եւ մարմնապէս՝ որպէս խայտաբղէտ, նկարէն.

Ա՛նձն իմ մեղաւոր՝ բազմաբիծ։ Դարձո՛ զբազմաբիծս յանբծութիւն։ Նար. (՟Ը. ՟Կ՟Գ։)

Ազատեա՛ ի խղճէ մտաց զբազմաբիծս. (Յհ. գառն.։)

Օձն բազմաբիծ. (Ճ. ՟Ա.։)