adj.

that flows abundantly.

adj.

ԲԱԶՄԱԲՈՒԽ կամ ԲԱԶՄԱԲՈՒՂԽ. Յորդաբուղխ. առատապէս բղխեալ.

Աղբիւր մի բազմաբուղխ ցամաքեցաւ. (Յհ. կթ.։)

Բանս արագաշարժս եւ բազմաբուխս (կամ բազմաբուղխս). (Երզն. լս.։)