adj.

wealthy, opulent, very rich;
precious, very dear.

adj.

Լի գանձիւք կամ հարստութեամբ. խիստ հարուստ.

Տեսանէ իմաստունն ի միտս իւր զբազմագանձ աշխարհն. (Մծբ. ՟Ժ՟Թ։)

Կամ Մեծագին. սուղ.

Բազմագանձ ականց. (Նար.։)