adj.

very slippery, where one slips, stumbles often or very easily.

adj.

Որ բազումս գթէ. դիւրագայթ. շատ սխալօղ՝ ինկնօղ.

Ճշմարտեսցի բան քո ... ի բազմագթելին դարձաւորութիւն պատկերի զղջման մեղաւորին. (Նար. լ։)