adj.

written in many manners;
polygraph.

adj.

Ընդունարան բազում գրուածոց. գրեալ բազմօրինակ.

Առակս խորիմացս, դիւալուրս, բազմագիրս, շնորհագիրս. (Ագաթ.։ Կորիւն դնէ՝ բազմադիմիս։)