adj.

that has many heads.

adj.

ԲԱԶՄԱԳԼԽԵԱՆ ԲԱԶՄԱԳԼԽԻ. cf. ԲԱԶՄԱԳԼՈՒԽ.

Սատակեա՛ խափանեա՛ զբազմագլխեան անդամս ուրուականս. (Նար. ՟Հ՟Ա։)

Գազան բազմագլխի. (Եղիշ. կանոն. (մի ձ. բազմագլուխ)։)