adj.

of a great assembly.

adj.

Յոքնախումբ. բազմաժողով. յոքնաթիւ. շատւոր, շատ.

Բազմագումար զօրօք գայր հասանէր յաշխարն հայոց. (Կաղանկտ.։)

Զայսքանեաց բազմագումար դասուց ընտրելոց՝ ո՞ր բան զօրեսցէ ի նիւթ ներբողենի. (Նար. առաք.։)

Բազում ծախիւք, եւ բազմագումար արուեստաւ որօք յերեւելիս հրաշակերտէ շինուածս. (Արծր. ՟Ե. 3։)