adj.

Որ բազում օրինակաւ ստէպ ստէպ դառնայ.

Լուարուք տեսասէրք կաքաւչաց, որք ի բազմադարձ ոտսն զձեր աչս պշուցանէք։ Լուարու՛ք, որպիսի թոշակ մահու բազմադարձ ոտն կաքաւելոյն ծաղկէ. (Բաբիղ. յհ. մկ.։)