adj.

much hoarded up.

adj.

Կարի շատ դիզեալ. բազմակոյտ. մեծ եւ ծանր.

Ոտք փղաց ... իբրեւ զսիւնս հաստատունս ... բառնալ զմեծաբեռն ծանրութիւն բազմադէզն մարմնոյ. (Վեցօր. ՟Թ։)