adj.

Դիտօղ զբազումս, կամ բազմօք. քաջ նկատօղ. յստակահայեաց. սրատես.

Ճառագայթ ասէ արեգական, համբակ բազմադէտ, մի՛ տար զքեզ թոյլ մարմնային աչաց. (Փիլ. նխ. ՟բ.։)

Ղամբարափայլ ծագեա՛ յաւէտ, զինչ զարեգակն բազմագէտ. (Երզն. այբուբ.։)