πολυσχεδής multiplex, varius Բազմօրինակ դրուագօք յօրինեալ. բազմազան. պէսպէս.

Զանազան եւ պէսպէս եւ բազմադրուագեալս. (Նիւս. բն.։)

Քանզի բազմադրուագեալք են արիոսի եւ եւնոմիոսի աղանդոցն մոլորութիւնք. (Կիւրղ. գանձ.։)