adj.

that has many children.

adj.

πολύτεκνος multos habens liberos Բազմորդի, բազմածին. շատ զաւկի տէր.

Ուրա՛խ լեր դշխոյ՝ հարսն պանծալի, բազմազաւակ կուսութեամբ բերկրեալ. (Նար. գանձ եկեղ.։)

Զամուլն (արար) բազմազաւակ. (Գէ. ես.։)

Բազմազաւակ կոյս՝ ծնեալ անախտաբար զազգս որդւոց մարդկան սուրբ աւազանաւն յորդէգրութիւն հօրն երկնաւորի. (Գանձ.։)