adj.

wandering;
busy, eager;
meddlesome.

adj.

Ունօղ զբազում զբազումն. բազմահոդ.

Միայնացեալ ի բազմազբաղ կենցաղավարութենէս. (Արշ.։)

Ի մանկութենէ հրաժարեալ ի բազմազբաղս կենցաղոյս. (Հ=Յ. դեկտ. ՟Գ.։)