adj.

of many nations.

adj.

Որ ինչ անկ է ազգաց բազմաց. եւ Բազմազգի.

Ելին ընդ տիեզերս, զի տացեն զգիտութիւնս սքանչելեաց աստուածութեն՝ բազմազգետն լեզուացն առնուլ ի միտ. (Ագաթ.։)