cf. ՍՊԱՌԱԶԻՆՈՒԹԻՒՆ.

Այլ որպէս զզինուորական իմն բազմազինութիւն առեալ՝ ընդդէմ յարուցից զճշմարտութիւն. (Պրպմ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif բազմազինութիւն բազմազինութիւնք
accusatif բազմազինութիւն բազմազինութիւնս
génitif բազմազինութեան բազմազինութեանց
locatif բազմազինութեան բազմազինութիւնս
datif բազմազինութեան բազմազինութեանց
ablatif բազմազինութենէ բազմազինութեանց
instrumental բազմազինութեամբ բազմազինութեամբք