adj.

Որ շատ թախանձէ եւ գերէ զմիտս. տաղտապեցուցիչ. բազմահոդ. բազմամբոխ.

Յստակ ի խռովութենէ, յաղմկէ, ի բազմաթախանձ զբօսանաց. (Ոսկ. ՟ա. տիմ.) յն. մի բառ. բազմամբոխութիւն։