adj.

much mixed;
in various voices.

adj.

πολυμιγής, πολύμικτος e multis mistus, permixtus Ի բազում իրաց կամ ի նիւթոց խառնեալ. խառնակ.

Զպատկերն բազմախառն յազգի ազգի նիւթոց մեկնէր. (Սեբեր. ՟Գ։)

Տեսութիւն անհեթեթ պատկերին բազմախառն նիւթօքն ի վերայ խեցեղէն եւ երկաթեղէն ոտից. (Արծր. ՟Բ. 3։)

Եւ Բազմաձայն. երաժշտական.

Բազմախառն փողք տաւղաց. (Ոսկ. ՟ա. տիմ.։)