adj.

Մեծապէս խորտակեալ, ջախջախեալ. կամ Որում առաջի՛ կայ փշրիլ մահուամբ. կոտրտած, ջարդուբուրդ.

Իցէ թէ յաւելից հայել զբազմախորտակելի տապանակ մարմնոյս իմոյ նորոգեալ. (Նար. ՟Ի՟Ե։)