adj.

cf. Բազմաբան.

adj.

πολυλόγος multiloquus, loquax շատխօս.

Բազմախօսն ոչ ծանեաւ զանձն՝ որպէս պարտն էր։ Որպէս զբազմախօս արգելուին զնա արտաքոյ վանիցն. (Կլիմաք.։)

Զի մի՛այսն բազմախօս մոլորեցուսցէ զքեզ. (Եւագր. ՟Ժ։)

Յանօգուտս բազմախօսիցն հասցէ պերճախօսութիւն. (Յհ. իմ. ատ.։)

Կամ Ուր լինի բան զբազում իրաց՝ հետաքննութեամբ. յաճախաբան. յաճախապատում. բազմախոյզ.

Գիրս բազմախօսս. (Եւս. պտմ. ՟Գ. 38։)

Զմիտս բազմախօսս յաղթահարէր. (Ոսկ. հռ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Բազմախօսութիւն, ութեան

Voir tout