s.

πολυλογία multiloquium, loquacitas Շատախօսութիւն. բանք բազումք.

Բազմախօսութիւնն նշան անխրատից է. (Եփր. համաբ.։)

Ոչ ինչ են այժմ պէտք բազմախօսութիւնս առաջի արկանել. (Աթ. համբ.։)

Եւ եղիցիս պատրաստ (այսինքն զգոյշ) ի բազմախօսութենէ. (Վրք. հց. ՟Բ։)

Զբազմախօսութիւն նորա պա՛րտ է բամբասել. (Իսիւք.։)

Սնափառութիւն իցէ բազմախօսութեան աթոռ։ Բազմախօսութիւն ծնանի ի սնափառութենէ. (Կլիմաք.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif բազմախօսութիւն բազմախօսութիւնք
accusatif բազմախօսութիւն բազմախօսութիւնս
génitif բազմախօսութեան բազմախօսութեանց
locatif բազմախօսութեան բազմախօսութիւնս
datif բազմախօսութեան բազմախօսութեանց
ablatif բազմախօսութենէ բազմախօսութեանց
instrumental բազմախօսութեամբ բազմախօսութեամբք