adj.

that has many flowers.

adj.

πολυανθής, πολυάνθεμος multos habens flores Ուր իցէ բազմութիւն ծաղկացն՝ իրօք կամ նմանութեամբ.

Ի մարդս բազմածաղիկս եւ յանուշահոտս. (Ածաբ. աղքատ.։)

Բազմածաղիկ՝ հաւատոյ բոյս. (Պրոկղ. ստեփ.։)

Զուարթացուցանել զբազմածաղիկ քարոզութեան նոցա բոյս. (Խոր. հռիփս.։)

Ի բազմածաղիկ լեռնէս պարարին միտք մարդկան. (Լմբ. սղ.։)

Զոր ինչ ախտանան առ բազմածաղիկս բուրաստանաց, որք այնոցիկ են ցանկացողք. (Առ որս. ՟Դ։)

Զսուրբ Մարտիրոսնն բազմածաղիկ պսակէր պսակօք. (Ճ. ՟Ա.։)

Բազմածաղիկ է խաղաղութիւն եւ իմաստութիւն տեառն մերոյ, ողորմութիւն եւ երկայնամտութիւն. (Եպիփ. բարոյ.։)