cf. ԲԱԶՄԱԾԻՆ.

Բազմածնունդ մայր, կամ հարսն, եկեղեցի. (Ճ. ՟Ա.։ Սկեւռ. ես.։)

Բազմածնունդ լինել յուղութեան վարս. (Նար. երգ.։)

Բազմածնունդ բազմութիւն ամպարշտաց. (Իմ. ՟Դ. 3։)

Զօձին ջնջելով զբազմածնունդ չարութիւնն. (Խոր. հռիփս.։)