adj.

stormy, much agitated

adj.

Ծփեալ յոյժ. վրդովեալ բազում ծփանօք.

Բազմածուփ աշխարհ, կամ խորհուրդք, կամ աշխատութիւն. (Զքր. կթ.։ Փարպ.։ Նար. ՟Ե. ՟Ղ՟Ա։)